Pragnę, poinformować, że firma Napraw mi auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pn. „Rozszerzenie funkcjonalności usługi elektronicznej dzięki połączeniu wielu centrów informacji w jeden hub informacyjny”

Tytuł Projektu: „Rozszerzenie funkcjonalności usługi elektronicznej dzięki połączeniu wielu centrów informacji w jeden hub informacyjny”

Beneficjent: Napraw mi auto Sp. z o.o.

Numer Projektu: POPC.02.04.00-00-0022/20

Całkowita wartość projektu: 1 137 390,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 839 360,34 PLN


Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie funkcjonalności portalu naprawmiauto.pl dzięki połączeniu wielu centrów informacji w jeden hub informacyjny. System w sposób automatyczny będzie przetwarzać dane dot. specjalizacji PKD 45.20. oraz PKD 71.20B z KRS oraz CEIDG jako baza dotychczasowych oraz nowopowstałych firm z branży automotive które zajmują się naprawami samochodowymi. Firmy te zostaną z automatu dodane do bazy firm CRM (który zostanie stworzony w ramach Projektu) na portalu naprawmiauto.pl. Następnie konsultanci zgłoszą się do takich firm z propozycją stworzenia darmowej strony internetowej oraz możliwością pozyskania zleceń bezpośrednich. Użytkownikami usługi będą właściciele aut, niezrzeszonych warsztatów samochodowych i sieci warsztatów samochodowych. Usługa będzie dostępna w dwóch wariantach: premium i standard.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020ZAPYTANIE OFERTOWENR 1/2.4/POPC/2020 USŁUGI ZEWNĘTRZNE I OPROGRAMOWANIE

Zakup jest planowany w ramach Projektu:
„Rozszerzenie funkcjonalności usługi elektronicznej dzięki połączeniu wielu centrów informacji w jeden hub informacyjny”

Wybranego do dofinansowania w ramach:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego


Więcej informacji w dokumentach:

  • Zapytanie ofertowe.pdf
  • Wzór oferty i oswiadczeń do oferty.docx

Nawigacja klawiaturą

Poruszaj siępo stronie przy pomocy klawiatury (tab, shift + tab, enter)

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Wysoki kontrast

Włącza ciemny, kontrastowy motyw na całej stronie

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Rozmiar czcionki

Wysokość linii

Odstęp między wyrazami

Odstęp między literami